Spotkanie z Policjantem

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też 18 stycznia  2022 r. uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniu z policjantem zorganizowanym przez Pana Ireneusza Szwajgra i Panią Beatę Igras , a prowadzonych przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Bełżycach – Pana Adama Pietrasa.

Główny cel jaki przyświecał temu spotkaniu to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Zostały wyświetlone trzy filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa.

Spotkanie propagowało wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, w szkole. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, stosowania agresji i przemocy wobec innych, udziału w niebezpiecznych zabawach, sięgania po środki uzależniające. Policjant poruszył także tematykę wagarów, niszczenia mienia, czy też znieważenia nauczyciela. Rozmawiał o cyberbezpieczeństwie, uwrażliwiał na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach społecznościowych. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się jako osoba, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc, a nasi uczniowie zabłysną przykładem bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią.