Obchody Dnia Wody w kl.1-3

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Uczniowie klas 1-3 tego dnia przyszli ubrani na niebiesko. W klasie odbyła się pogadanka i wyświetlony został film : „Woda – znaczenie dla człowieka i życia na Ziemi, konieczność dbania o jej czystość, oszczędne korzystanie z zasobów wody, higiena człowieka”. Uzupełnieniem filmu była prezentacja multimedialna podejmująca m.in. następujące tematy: właściwości wody, jej znaczenie, obieg wody w przyrodzie, zanieczyszczenie wody, występowanie wody w przyrodzie,

oczyszczanie i ochrona wód…Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); plastycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Co pływa w wodzie, a co tonie? Jakie są stany skupienia wody ?oraz wykonywali plakaty  -„Do czego wykorzystujemy wodę?”. Wszyscy uczniowie kl.1-3 już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia     i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!.