Dzień Polskiej Niezapominajki – happening ekologiczny

16 maja 2022 roku dzieci w oddziale przedszkolnym obchodziły Dzień Polskiej Niezapominajki, który w Polsce obchodzony jest od 15 maja 2002 roku. Jest to święto ekologii i przyrody. Niezapominajka to kwiat, który niesie nam przesłanie „Nie zapomnij o mnie” – czyli nie zapomnij o przyrodzie, szanuj ją, dbaj o nią.

Tego dnia dzieci wzięły udział w Happeningu Ekologicznym mającym na celu szeroko pojętą edukację społeczeństwa. Happening połączony został z przemarszem po Krzu. Dzieci pięknie ubrane w niebieski kolor, z niezapominajkami we włosach i niebieskimi balonami rozdawały mieszkańcom ulotki propagujące ekologiczny styl życia. Młodzi mieszkańcy podczas przemarszu starali się pokazać, że każdy może żyć ekologicznie, skandowali hasła zachęcające do dbałości o środowisko, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę mieszkańców na czystość i ochronę gleby, wody i powietrza najbliższej okolicy.

Na zakończenie akcji sadziły wraz z wychowawczynią niezapominajki w przedszkolnym skalniaczku.

Przesłaniem zorganizowanej akcji było zwiększenie świadomości ekologicznej oraz popularyzacja wśród dzieci i mieszkańców problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska.

Beata Mirosław
wychowawczyni oddziału przedszkolnego