W ramach Uniwersytetu Dzieci uczennice klasy 1 realizowały projekt „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie? W ramach projektu dziewczynki realizowały tematy z edukacji przyrodniczej, matematycznej oraz społecznej, trenowały pracę indywidualną i zespołową, rozwijały swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Zajęcia pobudzały dzieci do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijały ich zdolności i zainteresowania. Uczyły współdziałania w zespole, kształtowały właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

Uczennice zrealizowały następujące 2 bloki tematyczne wg scenariuszy kompetencyjnych.

Lekcje na rozgrzewkę, integrujące klasę i oswajające uczniów z ich emocjami:

  • Dlaczego każdy z nas jest inny?
  • Kiedy kogoś kochamy?
  • Jak się uczyć koncentracji uwagi? 

Lekcje tematyczne:

  • Czy wszystkie zwierzęta widzą tak samo?
  • Kto wymyślił pieniądze?
  • Czy trójkąt może być kwadratem?
  • Jak na scenie grają cienie?
  • Jak odnaleźć się na drodze?
  • Jak zaplanować wiosenne porządki?

 

 Więcej zdjęć w galerii >>>Zdjęcia

 

   
© ALLROUNDER