"Światowy Dzień Ziemi 2021"

 
Setki milionów ludzi na całym świecie 22 kwietnia świętuje Dzień Ziemi. Od ponad pięćdziesięciu lat w tym dniu przypomina się, jak niezwykle kruchy jest ekosystem planety, na której żyjemy. Uświadamia i nagłaśnia problemy związane ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody i mobilizuje do ekologicznych działań., np. segregacji śmieci, oszczędzania energii i wody. Co warto zrobić tego dnia? Posadźmy rośliny! Znajdźmy miejsce do zazielenienia albo ukwiecenia i zróbmy to, a później pamiętajmy o pielęgnowaniu naszej sadzonki. Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Ziemi przygotowali plakaty zachęcające do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł tj. energii geotermalnej, wiatru, wody, słońca, biomasy.
Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego przygotowanego przez kanał EduKredka, który wyjaśnia znaczenie obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz wskazuje sposoby troski o najbliższe środowisko naturalne i kształtuje postawy proekologiczne.
 
 
opracowanie: Małgorzata Rosińska-Adamiec
 

Rodzic pierwszym doradcą - szkolenie dla rodziców

Szanowni Państwo
Informuję, że Lubelski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.
 
Link do szkolenia: Kliknij TU
 
 
List Lubelskiego Kuratora Oświaty
 
 

Działalność Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu

Szanowni Rodzice

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1)     przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2)     szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

3)     szkół ponadpodstawowych;

4)     placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

5)     ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

6)     domów wczasów dziecięcych;

7)     szkolnych schronisk młodzieżowych.

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dla tych dzieci Dyrektor Szkoły  ma obowiązek zorganizować zajęcia w oddziale przedszkolnym lub w szkole podstawowej.

W związku z powyższym, bardzo proszę zainteresowanych Rodziców o złożenie stosownego wniosku.

Wnioski znajdują się w sekretariacie w szkole.

 

Z poważaniem Jolanta Kucaba

22 marca Światowy Dzień Wody

Z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez zespół edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej z Torunia pn.„ Zróbmy szum wokół wody”. Na zajęciach świetlicowych uczniowie zapoznali się z materiałami przesłanymi przez organizatora akcji: „Woda jako globalne wyzwanie” oraz „Woda w kryzysie klimatycznym”. Podczas wspólnej dyskusji z uczniami nie zabrakło wielu argumentów dotyczących znaczenia wody w codziennym życiu człowieka oraz jak rozsądnie korzystać z zasobów wody. W 2015 roku ONZ wyznaczyło 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, ale szóstym celem jest ”czysta woda i dostęp do urządzeń sanitarnych dla wszystkich”. Setki milionów ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, sanitariatów i punktów mycia rąk. Woda jest wspólnym dziedzictwem ludzi, a obowiązkiem każdego człowieka jest o nią dbać. Ze względu na ograniczenie zasobów wody, istotne jest ciągłe opracowywanie coraz to lepszych technologii jej odnawiania tj. oczyszczanie oraz uzdatnianie. Woda to prawo każdego człowieka, dlatego istotne jest prowadzenie działań mających na celu zapewnienie wszystkim ludziom „bezpiecznej wody”.

„ Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (...)”

Antoine de Saint-Exupery

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021

W dniach 17-19 marca 2021 r. uczniowie klasy VIII, w rygorze sanitarnym, sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka obcego. 

 
 

OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Składanie dokumentów:

Elektronicznie - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(dokumenty składane elektronicznie muszą być czytelnie zeskanowane, ich oryginały trzeba donieść
osobiście w późniejszym terminie).

Osobiście - w szkole, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15

Listownie - przesyłając zgłoszenie na adres:

Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej
Kierz  89
24-200 Bełżyce

Szlachetni, Niezłomni, Wyklęci

3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta nie jest przypadkowa tego dnia 1951 roku strzałem w tył głowy został zamordowany jeden z przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość -  Łukasz Ciepliński. W liście do swojej rodziny pisze „ Dla mnie polska była największą świętością”

Wszyscy powinniśmy pamiętać, że Narodowy Dzień Pamięci Wyklętych jest dzisiaj formą uczczenia walki, ofiary, bólu i cierpienia, „Wyklęci” po latach okazali się zwycięzcami.

Na lekcjach zdalnych historii uczniowie z klasy VIII,  aby uczcić pamięć  tego święta przygotowali prezentacje o Żołnierzach Niezłomnych. Głównym celem tego projektu było przybliżenie postaci bohaterów, prowadzących działalność w ramach podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych prezentacji.

INKA

Antoni Żubryd

Władysław Łukasiuk

Anatol Radziwonik

„Uczymy Dzieci Programować”

Na początku roku szkolnego dzieci z oddziału przedszkolnego – zerówki przystąpiły do VI edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”. Z wielkim zapałem uczyły się podstaw programowania offline. Układały zakodowane obrazki, szukały algorytmów rozwiązywania problemów, uczyły się logicznego myślenia. We wszystkich zadaniach dzieci z radością brały udział. Praca dzieci została nagrodzona dyplomami.