Absolwenci szkoły

MODEL ABSOLWENTA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZU

JEST OPTYMISTĄ
cechuje się pogodnym usposobieniem
pozytywnie postrzega świat
posiada mocną wiarę w siebie i własne możliwości
JEST AKTYWNY
wykazuje się samodzielnością
posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości
JEST CIEKAWY ŚWIATA
wrażliwy na piękno przyrody i świadomy ekologicznie
stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
JEST ODPOWIEDZIALNY
rozwiązuje problemy
podejmuje działania i potrafi przewidzieć ich konsekwencje
cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki
dokonuje samooceny
JEST TOLERANCYJNY
uznaje różnice między ludźmi jako naturalne
wrażliwy na potrzeby innych
JEST KRYTYCZNY
porządkuje wcześniej wyselekcjonowane informacje
ocenia stopień przydatności informacji do wykorzystania ich w określonym celu
JEST OTWARTY
potrafi współpracować w grupie
cechuje się dobrą organizacją pracy swojej i zespołu
prezentuje swój jasny i czytelny punkt widzenia
rozważa poglądy innych
łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami
JEST PRAWY
odróżnia dobro od zła
zna i obdarza szacunkiem symbole narodowe, regionalne
postępuje według norm dobrego zachowania się
cechuje go prawdomówność i uczciwość.

 

ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY:

Rok szkolny 2010/2011:

1.Adamczyk Mikołaj – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

2.Dąbrowska Paulina – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

3.Kozak Łukasz – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

4.Marczyński Łukasz – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

5.Misztal Justyna – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

6.Nalewajko Michał – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

7.Pioś Klaudia – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

8.Rudzki Patryk – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

9.Sienko Dominika – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

10. Sobczyk Aleksandra – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

11.Trześniewski Michał – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

12.Wojtachnio Weronika – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Rok szkolny 2011/2012:

1.Adamczyk Oliwia – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

2.Kozak Małgorzata – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

3.Lewandowski Kacper – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

4.Maj Michał – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

5.Pomorski Dawid – Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

6.Rodzik Agata – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

7.Rusek Mateusz – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła w Bełżycach

8.Szymański Maciej – Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach


Rok szkolny 2012/2013:

1.Fiedorowicz Emilia – Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim

2.Kwietniewski Mikołaj – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

3.Misztal Magdalena – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

4.Sarna Karol – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

5.Skraiński Piotr – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

6.Trześniewska Julia – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

7.Woźniak Sebastian – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

 

Rok szkolny 2013/2014:

1.Kozak Kamil - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

 

Rok szkolny 2014/2015:

1.Czępiński Michał  - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

2.Dudek Mateusz  -  Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

3.Gładysz Natalia  -  Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

4.Rudzka Małgorzata - Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

5.Wojtachnio Dżesika - Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

 

Rok szkolny 2015/2016

1. Gładysz Agnieszka - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

2.Pomorska Natalia - Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

3. Radkowiak Patrycja - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

4. Rudzka Kinga - Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

5.Szymański Przemek - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

6. Ziółek Karolina - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach