Patron szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z PROCEDURĄ WYBORU KANDYDATA NA PATRONA (dokument do pobrania poniżej) Szkoły Podstawowej w Krzu oraz szczegółowym HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ NAD NADANIEM IMIENIA naszej szkole.

Zespół Koordynujący po stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych w regulaminie przyjął kandydatury wszystkich zgłoszonych na Patrona Szkoły Podstawowej w Krzu. Są to:

  • Zofia Napiórkowska
  • Król  Władysław Jagiełło
  • Maria Konopnicka
  • Kornel Makuszyński
  • Żołnierzy Wyklętych
  • Ks. Jan Twardowski

Lista przyjętych kandydatów została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Krzu, oraz na stronie internetowej szkoły.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów społeczność Szkoły Podstawowej w Krzu  (nauczyciele , pracownicy, rodzice, uczniowie i absolwenci) wybiorą większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona

Wybory odbędą się 20 czerwca 2018 roku w godzinach 8.00 -15.00.

Karty do głosowania wydawane będą w pomieszczeniu, w którym odbywać się będzie głosowanie w dniu 20  czerwca 2018 roku.

Na karcie znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona.

Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać jeden głos.

Przebieg głosowania:

Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z prawej strony obok nazwiska kandydata.

Głosy ważne

Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

Głosy nieważne

Głos jest nieważny w razie:

  • oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku „X" w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata,
  • nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X" w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata.

Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.

W dniu 20 czerwca 2018 oku., po godzinie 15.00 Zespół Koordynujący dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie, do godziny 10.00 następnego dnia, przekaże Dyrektorowi szkoły, protokół z komisyjnego przeliczenia głosów.

Za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych najwięcej ważnych głosów.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, decyduje dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły, w dniu 21 czerwca 2018 roku ogłosi na tablicy w szkole i na stronie internetowej, kto został wybrany kandydatem na patrona Szkoły Podstawowej w Krzu.

 

           

 

 

Do pobrania
Download this file (1.jpg)1.jpg[protokół wyboru patrona]
Download this file (2.jpg)2.jpg[protokół wyboru patrona]
Download this file (PROCEDURA-WYBORU-KANDYDATA-NA-PATRONA-SP W KRZU.pdf)PROCEDURA-WYBORU-KANDYDATA-NA-PATRONA-SP W KRZU.pdf[ ]