Świetlica

Od 09 września 2019 r. w naszej szkole działa
świetlica szkolna.


CELE ŚWIETLICY :

Zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom
przebywającym w świetlicy po lekcjach.
2. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
3. Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
4. Poszerzanie wiedzy narodowościowej.
5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego
i samodzielnego odrabiania lekcji.
7. Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i prawidłowego
stosunku do przyrody.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY


PONIEDZIAŁEK

11.45-13.25 p. Monika Zielińska
13.35-14.20 p. Karolina Obel
14.30-16.00 p. Ireneusz Szwajgier

WTOREK

12.40-13.25 p. Renata Popiołek
13.35-14.20 p. Małgorzata Węglińska
14.30-16.00 p. Agnieszka Fedorowicz


ŚRODA

12.40-14.20 p. Renata Popiołek
14.30-16.00 p. Dominik Wójtowicz

CZWARTEK

11.45-14.20 p. Patrycja Kryk
14.30- 15.15 p. Jolanta Kucaba
15.30-16.00 p. Ireneusz Szwajgier


PIĄTEK

12.40-13.25 p. Beata Igras
13.35-15.15 p. Dominik Wójtowicz
15.25-16.00 p. Anna Pietrzak