Skład Samorządu Uczniowskiego w Roku Szkolnym 2021/2022:
 
Przewodnicząca: Julia Żelechowska - kl. VII
Zastępca: Natalia Wideńska - kl. VIII
Skarbnik: Nikola Wankiewicz - kl.V

Cele i działania samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu na rok szkolny 2021/2022:

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

 

Best porn site https://noodlemagazine.com - Watch porn.

   
© ALLROUNDER